Polityka

Trzeba rozmawiać, czyli o Kongresie Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

Kiedy rewolucja francuska zbierała krwawe żniwa, Napoleon Bonaparte wprowadzał zmiany w szyku wojskowym, rozpraszając zwarty dotychczas pierwszy szereg. To co sprawdziło się u Napoleona, niekoniecznie jest dobre dla obecnej opozycji pozaparlamentarnej. Rozproszony pierwszy szereg może przynieść odwrotny skutek.

Ewa Krawczyk-Dębiec, dziennikarz miesięcznika „Nasze Czasopismo”

 

W grudniu 2015 roku dało się zauważyć pierwsze oznaki braku jedności w Komitecie Obrony Demokracji. Jakiś czas później, w tej wielkiej organizacji jednoczącej ludzi, doszło do rozłamu. Zaczęły się odrywać grupy i grupki, tworząc rywalizujące ze sobą samoistne byty. Rozproszenie spowodowało, że działania opozycji obywatelskiej – choć słuszne, nie miały już siły rażenia. Sam KOD zresztą też stracił swój blask. Opozycja pozaparlamentarna, przy braku efektów działania opozycji parlamentarnej ogrywanej przez PiS przy każdej niemal ustawie, zaczęła niweczyć swoją skuteczność udziałem w trylionie wydarzeń organizowanych przez każdą grupę niemal każdego dnia.

Po co kongres?

W trosce o powodzenie wyborów samorządowych i odbudowanie wiary w sens walki o Konstytucję, w dniu 17 czerwca i 1 lipca 2018 r. odbyły się w Warszawie spotkania opozycji obywatelskiej w „Miasteczku Wolność” pod Sejmem. Uczestniczyli w nich przedstawiciele grup działających w wielu regionach Polski, także tam, gdzie PiS ma liczną rzeszę wyborców. Tematem przewodnim było ustalenie, na ile i w jakiej formie należy zorganizować krajowy kongres dla grup opozycji obywatelskiej.

Uczestnicy spotkań zasugerowali, że na kongresie należy porozmawiać o tym, jak skutecznie odsunąć obecną partię rządzącą od władzy i zorganizować kraj po huraganie o nazwie PiS. Wszyscy zgodnie mówili, że każda grupa powinna zachować swoją autonomię, bo bezcelowe jest angażowanie sił w budowanie nowego ruchu. Efektywności trzeba poszukać w wymianie doświadczeń, gdyż każdy zdołał wypracować już swoje najlepsze praktyki. Jednak po to, aby dowiedzieć się, co jakaś grupa robi dobrego i dlaczego, należy spotkać się i porozmawiać.

O czym rozmawiać?

Nikt nie ma wątpliwości, że aby skutecznie działać, trzeba wzajemnie poznać się poza mediami społecznościowymi. Kongres na pewno wzmocni komunikację bezpośrednią, pomoże w wymianie doświadczeń i usystematyzowaniu działań. Może stać się zalążkiem mapy opozycji obywatelskiej, dzięki której zobaczymy, jakie lokalne grupy działają na terenie całego kraju. Wspólnie będzie można popracować nad budowaniem kapitału ludzkiego. Niezbędne wydaje się tutaj wsparcie mniejszych grup działających w Polsce, odnowienie współpracy z grupami KOD w małych miejscowościach, oraz samorządowcami. Miejsca krytyczne to obszary wiejskie i tereny wschodnie, bo tutaj najtrudniej przekonać ludzi, że polityka PiS szkodzi państwu i ludziom.

Wspólne rozmowy niewątpliwie uwiarygodnią działania opozycji obywatelskiej, bo pokażą, że potrafi ona mimo atomizacji współpracować. Brak współdziałania, przy nieprzychylnej opozycji prawicowej prasie, zniechęca nieprzekonanych i powoduje odpływ tych przekonanych.

Pierwszym sprawdzianem i istotną kwestią wspólną są zbliżające się wybory samorządowe. Jeżeli opozycja obywatelska chce poprawić jakość w polityce, musi aktywnie w niej uczestniczyć na zasadzie „Wybierz lub daj się wybrać”. To nie tylko działania mające na celu zwiększenie frekwencji, ale też wspieranie w wyborach kandydatów opozycji, w tym tej obywatelskiej, a także czynna kontrola prawidłowości przebiegu wyborów. Jeżeli działacze opozycji pozaparlamentarnej dadzą radę, to muszą powtórzyć te działania także przy wyborach do parlamentu Unii Europejskiej, następnie Sejmu i Senatu oraz Prezydenta.

Nie wolno w tym wszystkim zapominać o kontynuowaniu edukacji społeczeństwa oraz organizowaniu protestów przeciwko polityce prowadzonej przez PiS.

Kiedy rozmawiać?

Rozmawiać trzeba na bieżąco, jednak kongres ma walor powszechności i specyficzną, doniosłą atmosferę. 9 września 2018 r. w Łodzi – oby sprzyjała wspólnemu poznawaniu się i wymianie doświadczeń. Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, bo taka nazwa ostatecznie wygrała wśród wielu propozycji, zbliża się i kto jeszcze nie zgłosił swojej grupy powinien to jak najszybciej zrobić. Będzie też okazja do dyskusji i polemik, posłuchania wielu znamienitych gości i zwarcia rozproszonych szyków na gruncie zadaniowym. Bo kto, jak nie opozycja pozaparlamentarna jest zawsze w pierwszym szeregu w obronie Konstytucji?


Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych:
https://www.kord.org.pl/

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa o północy 06.09.2018.
Zgłoszenia przyjmowane są indywidualnie na adres:
zgloszenia@kord.org.pl
Telefon kontaktowy tylko w sprawie zgłoszeń:
+48 735 654 578 lub +48 782 266 880
codziennie w godz. 13.00 – 15.00 oraz 19.00 – 21.00.