Kobiety demokracji

ŚWIĘTA KOBIET

Dopóki nie zaczniemy przeciwdziałać przemocy wobec kobiet i systemowo nie wprowadzimy jasnych procedur przeciwdziałania, szanse, że coś się zmieni, są zerowe. A to oznacza śmierć kilkuset kobiet rocznie.

Aleksandra Śniegocka-Goździk

 

Międzynarodowy Dzień Kobiet – 8 Marca. Dostajemy kwiaty i życzenia z każdej strony. Codzienność jest jednak dramatycznie inna, bez względu na miejsce pracy, wygląd oraz pochodzenie. To powoduje, że znaczenia dla kobiet nabierają inne akcje i dni,
w trakcie których jest szansa na pokazanie rzeczywistych problemów, a nie landrynkowego świata Dnia 8 Marca.

Październik 2017: #metoo

Uwagi dotyczące ciała lub seksualności, niechciane nieprzyzwoite żarty, podteksty seksualne, zachowanie sugerujące aktywność seksualną, ocieranie się i wyzywające gesty dotyczą ponad 50 procent kobiet, w tym mnie, codziennie. Ogrom skali ukazała akcja #metoo, brak reakcji na podobne zachowania może być tylko początkiem szeregu zjawisk.

Mechanizm eskalacji agresywnych zachowań przedstawił w 1954 r. Gordon Allport, amerykański profesor psychologii, w modelu „piramidy nienawiści”. Allport wyselekcjonował pięć faz: negatywne komentarze, unikanie, dyskryminacja, ataki fizyczne i eksterminacja. Zaczyna się od negatywnych komentarzy, po których można stać się przedmiotem nękania, wzbudzania poczucia zagrożenia lub naruszania w sposób istotny prywatności. Według informacji dostępnej na stronie www.stalking.com.pl, w 2015 r. zapadło w takich sprawach 1018 wyroków.

25 listopada: Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet

Jest bezzapachowy, bezbarwny, bezsmakowy i doskonale rozpuszcza się w wodzie. Szybko rozkłada się też w organizmie człowieka; po ośmiu godzinach znika z krwi, po dwunastu
z moczu. Mowa o substancji/pigułce gwałtu, o których zaczęło być głośno jakiś czas temu, a o używaniu których nie ma statystyk. Wiemy tylko tyle, że można je kupić właściwie wszędzie. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2014 r. z art. 197 kodeksu karnego („Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”) skazane zostały 402 osoby.

Według danych z Fundacji Ster, w 2014 r. Komenda Główna Policji zarejestrowała 2444 wszczęte postępowania na podstawie wszystkich paragrafów art. 197 kodeksu karnego. W tej liczbie było 1329 przestępstw stwierdzonych i 1060 przestępstw wykrytych. Ster wskazuje jednak, że zarejestrowane przez policję przypadki przemocy seksualnej to ułamek rzeczywistej skali tego zjawiska. Dane pokazują, że zaledwie od 15 do 30 procent przypadków zgwałceń jest zgłaszanych na policję.

Amnesty International w raporcie „Polska wolna od przemocy wobec kobiet” wskazuje, że przemoc domowa oraz przemoc wobec kobiet jest istotnym problemem społecznym. W trakcie badań zleconych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2014 r. 24,7 proc. respondentów deklarowało, że w ciągu swojego życia osobiście doświadczyło co najmniej jednej z form przemocy. Jedynie 33,7 proc. badanych zadeklarowało całkowity brak osobistych i pośrednich doświadczeń.

Policja nie prowadzi statystyk związanych z zabójstwami na tle nieporozumień rodzinnych. Liczbę ofiar przemocy w rodzinie określa na podstawie procedury „Niebieskiej Karty”. Według statystyk policyjnych, w 2015 r. ofiarą przemocy w rodzinie padło 69 376 kobiet.

Biorąc pod uwagę zarówno zabójstwa, pobicia ze skutkiem śmiertelnym, jak i samobójstwa, których przyczyną była przemoc, Centrum Praw Kobiet szacuje, że rocznie w wyniku przemocy domowej w Polsce życie może tracić nawet 400-500 kobiet.


Rysunek przedstawiam piramidę nienawiści
„Nasze Czasopismo” nr 9/2018