Społeczeństwo

IDŹMY ZA CIOSEM, CZYLI II KONGRES OBYWATELSKICH RUCHÓW DEMOKRATYCZNYCH

12 listopada 2018 roku w Warszawie uczestnicy I Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych postanowili, że ponownie spotkają się już w dniu 5 stycznia 2019 roku. Każdy, kto należy do jakiejś prodemokratycznej grupy i zarejestruje się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.kord.org.pl, może wziąć udział w II Kongresie Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Należy jednak pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego dobrze by było, aby poszczególne grupy opozycji obywatelskiej wybrały na Kongres swoich przedstawicieli.

Założeniem Kongresu jest aktywne uczestniczenie i zgłaszanie propozycji programowych i postulatów. Pomysły na to, jak zakończyć wojnę polsko-polską, oraz jaka powinna być Polska można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej adres program@kord.org.pl lub wypełniając ankietę znajdującą się na stronie KORD: https://kord.org.pl/ustalenia-komisji-programowej-kord-ii/. Do współpracy i nadsyłania swoich celów zaproszone są wszystkie grupy, także te, które jeszcze nigdy nie brały udziału w KORD.

Styczniowy Kongres ma na celu dyskusję i wybranie najważniejszych celów pozaparlamentarnej opozycji obywatelskiej. Zebrania treści zgłoszonych postulatów, wniosków i projektów podjęła się Grupa Programowa. Jej członkowie scalą wspólne lub zbieżne dla wszystkich tezy i zaprezentują na stronie internetowej KORD, w mediach społecznościowych oraz prodemokratycznych mediach opozycyjnych przed Kongresem.

Ideą KORD jest to, aby przedstawiciele różnych grup i środowisk przedyskutowywali zgłoszone i opublikowane pomysły oraz przyjechali na KORD już z uwagami i wnioskami. Rolą Grupy Programowej jest zebranie Waszych propozycji dla opozycji obywatelskiej. Wspólne cele i postulaty zostaną wybrane przez uczestników Kongresu w dniu 5 stycznia 2019 r. W całości swoje projekty poszczególne grupy opozycji obywatelskiej mogą zaprezentować w mediach opozycyjnych: Skwer Wolności, Wolne Media, Video KOD, „Nasze Czasopismo”.

Zaplecze, czyli Grupa Organizacyjna podjęła się przygotowania zaplecza technicznego KORD i zorganizowania zbiórki na sfinansowanie organizacji Kongresu.

Chcemy, aby Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych II był debatą o Polsce, w której będziemy szanowali różnice, ale znajdziemy to, co jest wspólne dla nas wszystkich. Zapraszamy do udziału w Kongresie.

Organizatorzy KORD II


fot. Ewa Krawczyk-Dębiec
 „Nasze Czasopismo” nr 12/2018 i 01/2019