Społeczeństwo

WSZYSTKIEGO NOWEGO W NOWYM ROKU!

Przełom roku to tradycyjnie czas podsumowań, ocen i nowych postanowień. Można ich dokonać w stylu Bridget Jones, ale można również podejść do sprawy nieco poważniej i bardziej systematycznie.

Tanna Jakubowicz-Mount

Za schyłku 2018 r. i zarazem u progu 2019 warto przyjrzeć się swojemu życiu i zobaczyć, co wymaga kontynuacji, pielęgnacji i rozwoju, a co jest już stare i zużyte i przestało nam służyć. Proponuję zatrzymać się w biegu i poświęcić więcej uwagi temu, co chcielibyśmy zmienić i co wyłania się dla nas jako nowe.

Pierwszy krok to przyjrzenie się swoim rzeczywistym potrzebom. Jakie twoje dążenia, pragnienia, marzenia najbardziej domagają się spełnienia?

Jednak, żeby takie myślenie było twórcze i skuteczne, potrzeba kilku chwil skupienia i refleksji. Dobrze byłoby poświęcić temu specjalny czas, bowiem wprzęgnięci w rutynę codziennego życia i pracy rzadko mamy okazję uwolnić ekstra energię potrzebną do tworzenia rzeczy nowych. Przed każdym takim doświadczeniem dobrze jest przygotować sobie starannie miejsce i odpowiedni klimat poprzez medytację lub kontemplację przy muzyce. Słuchajmy muzyki tak, aby przenikała do naszego wnętrza i przepływała przez nas. Chodzi o to, aby wyciszyć i odświeżyć umysł. Wtedy nasza uwaga działa jak soczewka skupiająca energię zaangażowaną w poszukiwanie nowych rozwiązań.

Istotne jest, aby uwolnić się od starych schematów myślenia i działania narzuconych przez środowisko. Jeżeli czujesz, że dotychczas byłeś „zaprogramowany(a)” w sposób mało satysfakcjonujący, teraz możesz się świadomie “przeprogramować”. Pamiętaj, że okoliczności, które cię uwarunkowały w przeszłości i wykreowały twoje aktualne wzory zachowania, nie muszą zaistnieć w przyszłości.

Znajdź dogodną chwilę, żeby uzyskać wgląd w swoje niezaspokojone potrzeby, tęsknoty, niespełnione marzenia, niezrealizowane dążenia. Spróbuj usłyszeć wewnętrzny głos, który wzywa cię do działania w dobrej dla ciebie sprawie. Tą sprawą może być progres w twoim osobistym rozwoju, ale równie dobrze może to być plan zakrojony dużo szerzej, związany z większą społecznością. Poczuj, jakie priorytety wyłaniają się dla ciebie – co wydaje się najważniejsze do zrobienia w nadchodzącym roku.

Podam przykład z naszego opozycyjnego podwórka. 2 grudnia obchodziliśmy zainicjowane przez Mateusza Kijowskiego trzylecie naszego działania na ulicy. Niektórzy „ulicznicy” byli zadowoleni z sukcesów, jakie odnieśliśmy, inni narzekali, że nic realnego nie udało nam się osiągnąć. Widać jednak było zadowolenie, że się spotkaliśmy, nawiązaliśmy nowe przyjaźnie i jesteśmy razem.

Noworoczny projekt

Nasza grupa opozycji demokratycznej „Polska – Wspólnota Wolnych Ludzi”, która pracuje z prof. Marcinem Matczakiem w kierunku budowania w Polsce zrębów społeczeństwa obywatelskiego, zdecydowała, że chcemy poznać pragnienia i życzenia Polaków na Nowy Rok 2019 i dalej… Zamierzamy zainicjować debatę obywatelską, docierając do możliwie najszerszych kręgów ludzi z propozycją pytań odwołujących się do ich żywotnych potrzeb i interesów.

Odpowiedzi na te pytania mogą wskazywać na intencje i wartości, które łączą ludzi o różnych mentalnościach i światopoglądach:

• czego najbardziej pragniesz dla siebie?
• czego pragniesz dla swojej rodziny?
• czego pragniesz dla swojego środowiska lokalnego – małej ojczyzny?
• czego pragniesz dla Polski?
• czego pragniesz dla świata?

Chcemy zainspirować Was – czytelników „Naszego Czasopisma” – do refleksji nad tymi pytaniami. Jeśli macie ochotę, wyślijcie odpowiedzi na adres tanna@mandala.waw.pl . Wierzymy, że zbiorowa ekspresja naszych pragnień może przyczynić się do poruszenia społeczeństwa, rozpoznania potrzeb, które nas łączą ponad podziałami i mobilizacji do przemiany społecznej. Do budowania otwartego społeczeństwa obywatelskiego, które jest partnerem dla partii politycznych i organów przedstawicielskich.


fot. pixabay.com
„Nasze Czasopismo” nr 12/2018 i 01/2019