Prawo

ZDALNY URZĄD

Należy wskazać, że praca Rzeczników Konsumentów nie ogranicza się tylko i wyłącznie do standardowego udzielania porad i na kierowaniu wystąpień do przedsiębiorców. Obecnie praca Rzeczników wykracza poza zakres standardowych działań, Rzecznicy na terenie całego kraju wykazują się inicjatywą i podejmują liczne działania w obronie praw konsumentów, ale również w dziedzinie edukacji.

Tomasz Strojek – Miejski i Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Legnicy

Edukacja jest jednym z podstawowych działań i nakierowana jest zarówno na tych najmłodszych (przyjmując często formę zabawy i eventów), ale również na grupy senioralne, które nie zawsze radzą sobie ze stosowaniem prawa, a co najgorsze narażone są na liczne nieuczciwe praktyki ze strony pseudo przedsiębiorców (inaczej tego nazwać nie można). Miasto Legnica może pochwalić się sporym sukcesem. W ubiegłym roku, po wielomiesięcznych staraniach i działaniach w które udało się zaangażować zarówno mieszkańców, media, władze, jak i przedsiębiorców którzy otrzymywali wyróżnienia „miejsce bezpieczne i przyjazne dla konsumenta” udało się zniwelować praktycznie do zera rynek nieuczciwych pokazów. W tym Legnica jest na pewno liderem.

Rok 2020 przyniósł jednak niespodziewane zmiany związane z epidemią COVID 19 – urzędy zostały zamknięte. Nie oznacza to jednak, że Rzecznicy Konsumentów nie pracują. Pracują i to ze zdwojoną siłą, bo okazuje się, że i pojawiły się nowe problemy, i ich liczba jest ogromna. Pracujemy przy zamkniętych drzwiach, ale przyjmujemy wnioski, udzielamy porad telefonicznych oraz w formie elektronicznej. Jedynie kontakt osobisty został z przyczyn oczywistych ograniczony.

W obecnej sytuacji pojawiło się wiele zupełnie nowych problemów, a wśród nich te związane z zakupami w sieci.

Oczywiście branża turystyczna jest jedną z pierwszych, które odczuły skutek pandemii wirusa. Wystąpiły wręcz masowe bezkosztowe odstąpienia od zawartych już umów na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy z dnia 24. listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jednakże mimo wskazanych przepisów biura turystyczne niestety w wielu przypadkach odmawiają uznania takiego oświadczenia i nakłaniają do „odstąpienia kosztowego” na podstawie umowy.

Zupełnie zmienił się również rynek zakupów, który w dużej mierze przeszedł do sieci, a co za tym idzie również w tym zakresie konsumenci mają określone prawa i obowiązki. Niestety, pojawia się wiele atrakcyjnych ofert, konsumenci są kuszeni okazyjnym sprzętem AGD, RTV, ubraniami, ale nie zwracają uwagi na to od kogo ten towar kupują. W wielu przypadkach okazuje się, że ten świetny, okazyjny towar w rewelacyjnej cenie jest wysyłany np. z Chin i do ceny trzeba doliczyć później wszystkie opłaty celne, albo że sprzedawca ma siedzibę zarejestrowaną w innym kraju Unii Europejskiej, lub co gorsza poza nią, i pojawi się problem z odstąpieniem, reklamacją, a nawet kontaktem. Zawsze uczulamy konsumentów: czytajcie regulamin sklepu, sprawdźcie dane firmy, nie ulegajcie pokusie okazji.

Otrzymujemy również skargi od konsumentów odnoszące się do wielu nakazów i złego ich stosowania. Tu również podejmujemy stosowne interwencje. Dotyczą one między innymi wpuszczania do sklepów konsumentów wyłącznie ze sklepowymi wózkami, a nie wpuszczaniu osób które chcą dokonać zakupów wyłącznie z własną torbą lub siatką zakupową. Klienci często przejmują wózek bez właściwej dezynfekcji po innym kliencie, gdzie znajdują np. zużytą rękawiczkę po dokonanych zakupach.

Należy wskazać, że takie praktyki są bardzo rażącym naruszeniem przepisów w dobie panującej epidemii Covid 19, jak również ograniczają prawa konsumenta. Należy podkreślić, że zgodnie z publikowanymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w celu przeciwdziałania epidemii, wskazane jest by unikać korzystania ze sklepowego wózka i zaleca się używanie własnego kosza lub torby. Podobne zalecenia wydaje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Takie postępowanie może wypełniać przesłanki art. 160 KK, a odmowa wpuszczenia do sklepu z własną torbą, jest odmową sprzedaży i narusza prawa konsumenta zawarte w art. 135 Kodeksu Wykroczeń.

W dobie epidemii koronawirusa profil spraw na pewno się zmienił, ale my Rzecznicy Konsumentów jesteśmy cały czas dostępni, pracujemy i interweniujemy.


fot. Tomasz Strojek
„Nasze Czasopismo” nr 04,05/2020