Społeczeństwo

ORDO IURIS, ZAGROŻENIE DLA CYWILIZACJI

Instytut Ordo Iuris ma bardzo konkretny plan i konsekwentnie go realizuje. Koniec z rozwodami, zabiegami in vitro, edukacją seksualną, antykoncepcją, badaniami prenatalnymi i oczywiście całkowity zakaz aborcji. Brzmi nieprawdopodobnie? Niestety nie tak bardzo.

Liliana Kozielska

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem opublikowała raport Ordo Iuris Kontrrewolucja kulturowo-religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów? Opracowany na podstawie publikacji Europejskiego Forum Parlamentarnego ds. Ludności i Rozwoju w Brukseli „Przywracanie naturalnego porządku – wizja ekstremistów religijnych nakłaniająca społeczeństwa europejskie do odrzucenia praw człowieka w zakresie seksualności i reprodukcji”. Według raportu, Ordo Iuris jest częścią nieformalnego porozumienia zawartego w 2013 roku wśród prawicowo-chrześcijańskich fundamentalistów. Celem tej grupy jest odwrócenie „zdobyczy kulturowej rewolucji”, co oznacza cofnięcie emancypacji i równości wszystkich niezależnie od płci, wyznawanej religii, koloru skóry czy preferencji seksualnych, jednym słowem likwidacja wszystkich osiągnięć w dziedzinie praw człowieka. W zamian proponowane jest życie według „uniwersalnej moralności” opartej o specyficznie pojmowane boskie prawo, którego zasady miałyby być egzekwowana przez państwo. Organizacje będące częścią porozumienia działają w oparciu o schemat, który został zaprezentowany w raporcie.

Pierwszą sprawą są grupy tematyczne, wokół których koncentruje się walka z liberalizacją praw i obyczajów. Są to: eutanazja, wolność wyznania, małżeństwo i rodzina, ustawodawstwo na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji oraz zastępcze macierzyństwo. Drugą sprawą są prowadzone wokół tych tematów strategie. Organizacje pokroju Ordo Iuris mają zadbać o wykreowanie sytuacji zagrożenia cywilizacyjnego, któremu można zapobiec jedynie przez wprowadzenie dodatkowych zakazów lub nakazów opartych oczywiście o naturalne boskie prawa.

Pomaga im w tym strategia odwrócenia, w której dążą do zdyskredytowania faktycznych ofiar dyskryminacji i postawienia się na ich miejscu. Efektem ma być ukazanie obrońców wiary jako ofiar prześladowania, walczących mimo represji.

Stosują również strategię przejęcia, czyli tak zwaną „kolonizację praw człowieka”, poprzez którą w miejsce praw człowieka pojawiają się inne „prawa” oparte o religijne opinie na temat seksualności człowieka czy wychowywania dzieci, takie jak „prawo ojców do zapobiegania aborcji swoich dzieci”, „prawo rodziców do bycia pierwszymi wychowawcami swoich dzieci”, „prawo dzieci do otrzymywania prawidłowych informacji, a nie informacji propagandowych na temat sodomii”. Brzmi znajomo?

A co powiecie na strategię oczerniania? Nagle w debacie publicznej przeciwnicy „praw naturalnych” są oskarżani o agresję i brak merytoryczności, o zagrażanie dzieciom i niemoralność, przy czym fakty nie mają znaczenia. Znaczenie ma jedynie własny, do znudzenia powtarzany przekaz.

No i ostatnia strategia legitymizująca osoby i organizacje występujące w danym kraju w obronie „praw naturalnych”. W tym celu organizacje te starają się o akredytację jako strona sporu w dyskusjach uznanych organizacji międzynarodowych. Przykładem może być uzyskanie przez Ordo Iuris statusu konsultacyjnego przy Radzie Ekonomiczno‐Społecznej ONZ, gdzie przedstawili się jako organizacja o charakterze eksperckim pracująca w celu ochrony praw człowieka, np. praw kobiet oraz równości płciowej. Do tego dochodzi manipulacja słowna. Zamiast „płód” mówią „nienarodzone dziecko”, zamiast „aborcja” – „morderstwo”, zamiast „in vitro” – „eugenika”. Dochodzi do tego ton nieznoszący sprzeciwu i ustawianie osi sporu na linii walki dobra ze złem.

Ordo Iuris pod skrzydłami obecnej władzy ma się całkiem nieźle. Ludzie organizacji są już w Sądzie Najwyższym, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Narodowej Radzie Rozwoju działającej przy Prezydencie. Językiem Ordo Iuris mówi Krajowy Konsultant ds. genetyki – Andrzej Kochański który twierdzi, że „in vitro jest zagrożeniem dla człowieka”. Warto zapoznać się zatem w całości z raportem Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem dostępnym na stronie www.wielkakoalicja.pl, bo Instytut Ordo Iuris w towarzystwie innych podobnych organizacji dąży ewidentnie do tego, by urządzić znany nam świat na nowo. Jak pokazuje raport są zdeterminowani i świetnie do tego przygotowani.


fot. pixabay.com
„Nasze Czasopismo” nr 04,05/2020