Społeczeństwo

ODZNACZENIE OTWARTEJ RZECZPOSPOLITEJ

Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, odznaczył honorowym tytułem „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”, przekazując odznakę na ręce Pauli Sawickiej, przewodniczącej Rady Programowej Stowarzyszenia, oraz Marka Gumkowskiego, prezesa Zarządu Głównego. Po laudacji i podziękowaniach ze strony uhonorowanych, głos zabrała Danuta Przywara, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i prof. Mirosław Wyrzykowski.

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona w dniu 2 listopada 2009 r. Jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka, może zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, a także organizacjom i instytucjom

Wśród dotychczas odznaczonych znalazły się takie osobistości, jak Halina Bortnowska, prof. Władysław Bartoszewski, Jerzy Owsiak, Olga Krzyżanowska, Jacek Taylor, oraz instytucje, m.in. Polska Akcja Humanitarna, czy Federacja Rodzin Katyńskich. Pełna lista pod linkiem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dotychczasowi-laureaci

„Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstało w 1999 r. z potrzeby przeciwdziałania ksenofobicznym i antysemickim uprzedzeniom odżywającym w polskim życiu publicznym. Podstawowe cele Stowarzyszenia to krzewienie postawy otwartości i szacunku dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka.

Relacja wideo: Przemysław Wiszniewski dla „Naszego Czasopisma”:


Przemysław Wiszniewski