Społeczeństwo

KAŻDY MOŻE POMÓC, CZYLI O 1% PIT

Każda pomoc drugiemu człowiekowi, jest aktem emocjonalnym. Z potrzeby serca angażujemy się jako wolontariusze, wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, pomagamy osobom niepełnosprawnym czy przekazujemy organizacji pożytku publicznego 1% naszych podatków.

Agnieszka Wyczółkowska

 

Początek roku to nie tylko okres karnawału, balów i wesołych spotkań towarzyskich, to nie tylko czas podejmowania postanowień i obietnic realizowanych
w ciągu całego roku, to przede wszystkim czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym, składania deklaracji i płacenia podatku PIT za poprzedni rok.

Od 2004 r. każdy z nas ma prawo do przekazaniu 1% swojego podatku na rzecz jednej z organizacji pożytku publicznego, czyli organizacji pozarządowej, spełniającej bardzo konkretne kryteria, posiadającej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym i znajdującej się na liście organizacji pożytku publicznego Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prowadzącej działalność społeczną np. na rzecz osób niepełnosprawnych, integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ochrony zdrowia, kultury itp.

Przekazuje tylko połowa

Według danych Ministerstwa Finansów, w 2017 r. do tych organizacji trafiło z 1% podatku 660,2 mln złotych, przekazanych przez 13,6 mln osób, czyli 50 proc. mających taką możliwość. Podatnik przekazywał zatem średnio 49 zł.

Najchętniej darowiznę tę przekazywano w województwie mazowieckim, gdzie zrobiło to 22,51 proc. podatników, w województwie śląskim było ich 12,41 proc.
i wielkopolskim 9,23 proc.

Ponad połowę środków otrzymały organizacje zajmujące się ochroną zdrowia i działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, np. Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego (PTSR) pomagające osobom chorym na SM, czy Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, która znalazła się na pierwszym miejscu wśród najchętniej obdarowywanych organizacji.

Chętnie wspomagano również fundacje i stowarzyszenia pracujące na rzecz opieki nad zwierzętami czy ochrony środowiska, takie jak Fundacja Viva! działająca na rzecz pomocy bezdomnym zwierzętom. Przykładem stowarzyszenia działającego na rzecz propagowania kultury i historii jest Towarzystwo Przyjaciół Warszawy (TPW).

Nie zginąć w tłumie

Organizacji pożytku publicznego jest wiele – wykaz podmiotów uprawnionych do otrzymania 1% podatku za rok 2017 ma 8862 pozycje. Dlatego muszą wyróżnić się z tłumu i dotrzeć do potencjalnego darczyńcy. Najczęstszym sposobem jest działanie przez Internet, media społecznościowe czy telewizję i radio. Inna droga to ulotki i plakaty. Fundacja Viva! na jednym ze swych plakatów umieściła krowę, swoją podopieczną, która oblizuje się na 1%, na innym klacz Danusia namawia, byśmy swój podatek podarowali zwierzętom,
a nie Urzędowi Skarbowemu.

Piękne dziewczyny z plakatu fundacji Rak ‘n’Roll pomagającej osobom chorym na raka mówią, że zbierają na nowe fryzury, cycki i dragi, a Fundacja Alivia pomagająca młodym osobom z chorobami nowotworowymi utrzymała swój spot z 2016 r. w konwencji gry komputerowej czy filmu science-fiction.

Do przekazywania 1% podatku zachęcają też znane osoby, jak np. Danuta Stenka, która hasłem „Zobacz niewidome dzieci” prosiła o wspomożenie Stowarzyszenia Tęcza. W spotach reklamowych Fundacji „Mimo wszystko” Anny Dymnej pomagającej osobom niepełnosprawnym występują jej podopieczni, pojawia się też sama aktorka.

Wiele dróg do celu

Organizacje nie rezygnują z tradycyjnych form kontaktu, czyli ulotek, mailingu do firm i swoich znajomych czy członków, a także z kontaktu osobistego na różnego rodzaju eventach. Fundacja Viva! apeluje o pomoc w czasie spotkań na terenie schroniska i poza nim.

Niektóre stowarzyszenia czy fundacje mają własne pisma i tam też umieszczają apele o wsparcie. Tak robi PTSR w swoim kwartalniku „Nadzieja”. Wiele organizacji, jak choćby PTSR i TPW, oferuje pomoc w rozliczeniu PIT w zamian za przekazanie 1%.

Każda, nawet najmniejsza pomoc ma znaczenie, jest bardzo ważna. – Jesteśmy schroniskiem fundacyjnym, utrzymującym się wyłącznie z datków – mówi Irena Kowalczyk z Fundacji Viva! , prowadzącej schronisko w Korabiewicach. – Zatem poziom opieki, wygląd schroniska zależy od ilości otrzymanych pieniędzy. Bardzo ważne szczególnie są dla nas stałe przelewy, ponieważ pozwalają oszacować na co nas stać, lub nie stać – podkreśla Kowalczyk. – Z kolei 1% pozwala nam m.in
na wyjście ze starych długów. Miesięczny koszt utrzymania schroniska to około 100 tys. złotych. Datki, w zależności od okresu, pozwalają na pokrycie ok. 40 proc. tej sumy – dodaje działaczka fundacji.

Tylko na cele statutowe

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego wykorzystuje 120 tys. złotych pochodzące z 1% podatku PIT na wszystkie działania statutowe, czyli rehabilitację stacjonarną, rehabilitację domową, pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, porady psychologiczne, prawne, zajęcia typu tai – chi, jogę, wokalne, teatralne, taneczne. Z pozyskanych w ten sposób środków nie są finansowane koszty administracyjno-biurowe a przekazany 1% trafia wyłącznie do chorych na SM.

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zwraca się zazwyczaj do swoich członków, ich rodzin i osób zaprzyjaźnionych. Tą drogą pozyskuje 5 –7 tys. złotych. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Beata Michalec podkreśla, że środki te wykorzystywane są na bieżącą działalność merytoryczną, zazwyczaj na zakup wieńców na różne uroczystości patriotyczne lub wkład własny w realizowane projekty. Bez tego wsparcia organizacja nie mogłaby rozwijać skrzydeł.

Wspomagając organizację pożytku publicznego mamy gwarancję, że nasze pieniądze zostaną prawidłowo wydane i rozliczone. Bardzo ważne jest, by sprawdzić, czy organizacja ma „porządek w papierach”, czy rozlicza zbiórki. Wszystkie OPP są ustawowo zobowiązane do rozliczenia się z otrzymanych pieniędzy. i opublikowania sprawozdania finansowego z bazie danych prowadzonej przez MRPiPS. Informacje o sposobie ich wydania są również publikowane na ich stronach internetowych lub w wydawanych przez nie .Od wielu z nich darczyńcy otrzymują piękne podziękowania i miły upominek , np. kalendarz.

Warto pomagać

Przekazanie pieniędzy OPP jest na ogół bardziej efektywne niż indywidualne działanie. Fundacja bądź stowarzyszenie może bowiem pomóc większej liczbie osób np. chorych, bezdomnych, wykluczonych społecznie czy też wybitnie zdolnym dzieciom. Dotyczy to również organizacji pomagających zwierzętom czy działających na rzecz kultury.

Pomoc takim organizacjom to także rodzaj inwestycji społecznej. Pokazuje to choćby przykład PTSR. Aktywne życie chorych na SM, przewlekłą, nieuleczalną chorobę neurologiczną , diagnozowaną bardzo często u młodych dorosłych osób, to oszczędzenie środków na ich leczenie, rehabilitację, pomoc społeczną i renty.

Co zatem trzeba zrobić, by przekazać 1% podatku PIT na cele statutowe jednej z organizacji pożytku publicznego, do czego każdy z nas, rozliczający się z fiskusem, ma prawo? Jest to bardzo proste i, co najważniejsze, nic nas nie kosztuje. Nie sięgamy po własne pieniądze, ale wskazujemy konkretny cel, na który powinny pójść pieniądze
z naszego podatku.

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola niezbędne, by przekazać 1% : numer KRS organizacji i kwotę, jaką chcemy przekazać, a która nie może przekroczyć 1% naszego podatku. Na przykład Towarzystwo Przyjaciół Jamników KRS numer 000001234

Ważne jest, by dane zostały podane prawidłowo, gdyż w przypadku błędu, szczególnie w KRS, pieniądze nie trafią do adresata.

Otwórzmy więc nasze serca, przekażmy 1% podatku na dobry cel.


„Nasze Czasopismo” nr 03-04/2018
fot. pixabay.com