Redakcja

Przemysław Wiszniewski

Redaktor naczelny

Jerzy Cichowicz

Karolina Deryńska

Radosław Dębiec

Marcin Gołaszewski 

Tanna Jakubowicz-Mount

Ewa Kacprzak-Szymańska

Piotr Kandyba

Konrad Koniarz

Ewa Krawczyk-Dębiec

Anna Lewicka

Jerzy A. Masłowski

Maciej Milczanowski

Piotr Ruszczewski

Anna Schwerin

Kama Scudder

Dariusz Stankiewicz

Elżbieta Stawecka

Michał Szkaradek

Andrzej Wierzba

Radosław Zasadziński