Redakcja

Martin Groeger

Redaktor naczelny

Michał Szkaradek

Sekretarz redakcji

Jerzy Cichowicz

Karolina Deryńska

Radosław Dębiec

Marcin Gołaszewski 

Tanna Jakubowicz-Mount

Ewa Kacprzak-Szymańska

Piotr Kandyba

Konrad Koniarz

Ewa Krawczyk-Dębiec

Anna Lewicka

Jerzy A. Masłowski

Karolina Romańska-Kuć

Maciej Milczanowski

Piotr Ruszczewski

Kama Scudder

Dariusz Stankiewicz

Elżbieta Stawecka

Andrzej Wierzba

Radosław Zasadziński