Ekonomia

TANIE PAŃSTWO A WYNAGRODZENIA POLITYKÓW

Istotą liberalnego podejścia do państwa jest ograniczanie jego kompetencji, kosztowności i przywilejów. Pozornie postulaty zmniejszenia wynagrodzeń polityków wydają się zbieżne z tą ideą. W rzeczywistości jednak mogą pozostawać daleko…
Ekonomia

EURO 2.0. NIE TYLKO EKONOMIA!

W strefie euro już wkrótce będą zapadały kluczowe decyzje w sprawach całej Unii Europejskiej. Dlatego w Polsce trzeba szybko dokonać bilansu korzyści i kosztów przyjęcia europejskiej waluty. Bartłomiej E.…