Kobiety demokracji

ŚWIĘTA KOBIET

Dopóki nie zaczniemy przeciwdziałać przemocy wobec kobiet i systemowo nie wprowadzimy jasnych procedur przeciwdziałania, szanse, że coś się zmieni, są zerowe. A to oznacza śmierć kilkuset kobiet rocznie. Aleksandra Śniegocka-Goździk  …
Polityka

ABORCJA MYŚLENIA

Dobrze by było zacząć dyskusję o prawach kobiet od początku, bo na stan, w jakim znajdują się one w Polsce, do tej pory nie wpłynęła pozytywnie i znacząco ani religia, ani kultura, ani filozofia. Aleksandra…
Społeczeństwo

EFEKT KRÓLIKA

Anja Rubik zakończyła właśnie kampanię edukacyjną #sexed, .Nowoczesna jest w trakcie konsultacji ustawy „o prokreacji”, w Sejmie znajduje się projekt „Ratujmy Kobiety” z inicjatywy Barbary Nowackiej. Wszystkie posiadają…