Felieton

JĘZYK KSZTAŁTUJE ŚWIADOMOŚĆ

Karol Marks głosił, że byt kształtuje świadomość. Dzisiaj ta teza już chyba mocno przebrzmiała. Jak większość założeń marksizmu, leninizmu i komunizmu nie wytrzymała próby czasu. Ale nie o determinizmie ekonomicznym chcę…