Społeczeństwo

NAS SIĘ NIE KUPUJE

O tym, co stanowi siłę napędową Stowarzyszenia Komitet Odnowy Demokracji, jego związkach z partiami politycznymi i budowie społeczeństwa obywatelskiego z Jackiem Grzegorzem Wiśniewskim – przedsiębiorcą, samorządowcem, społecznikiem, nowymprzewodniczącym KOD…