Prawo

NASZE PRAWA DO DANYCH OSOBOWYCH – NIERÓWNA WALKA

Brak kontroli nad naszymi danymi w kościelnych bazach danych jest niezgodny z prawem krajowym, unijnym i umowami międzynarodowymi. Odmawianie prawa do nienależenia do Kościoła Katolickiego skutkuje oderwanymi od rzeczywistości statystykami wiernych, powielanymi…