Ekonomia

Z TARCZĄ CZY NA TARCZY?

Zarządzanie kryzysowe, tak krajem jak i firmą, jest jedną z najciekawszych i najlepiej sprawdzających kompetencje przywódcze form zarządzania. Mimo przygotowywanych różnych procedur i planów ciągłości działania, kryzysy „skupiają” się głównie…