Kobiety demokracji

ŚWIĘTA KOBIET

Dopóki nie zaczniemy przeciwdziałać przemocy wobec kobiet i systemowo nie wprowadzimy jasnych procedur przeciwdziałania, szanse, że coś się zmieni, są zerowe. A to oznacza śmierć kilkuset kobiet rocznie. Aleksandra Śniegocka-Goździk  …