Ekonomia

TANIE PAŃSTWO A WYNAGRODZENIA POLITYKÓW

Istotą liberalnego podejścia do państwa jest ograniczanie jego kompetencji, kosztowności i przywilejów. Pozornie postulaty zmniejszenia wynagrodzeń polityków wydają się zbieżne z tą ideą. W rzeczywistości jednak mogą pozostawać daleko…