Prawo

ZDALNY URZĄD

Należy wskazać, że praca Rzeczników Konsumentów nie ogranicza się tylko i wyłącznie do standardowego udzielania porad i na kierowaniu wystąpień do przedsiębiorców. Obecnie praca Rzeczników wykracza poza zakres standardowych działań, Rzecznicy na terenie całego…